DUTCH JUNIOR BALLET COMPETITION 2022

LET OP!!! vernieuw de pagina steeds / Page Refresh Hier komen nieuwe meldingen en aanvullingen

dutch junior ballet competition

reglement en voorwaarden

Ben jij gek op dansen, tussen de 10 en 26 jaar, zit jij op een amateurschool, vooropleiding, MBO of HBO . Dan kan jij meedoen aan de “Dutch Junior Ballet Competition”

Je mag 1 of meerdere dansen laten zien van maximaal 4 minuten per dans die aan één van de volgende voorwaarden moet voldoen:


- Je danst een solo of duet                 (e.v.t.op spitzen, uit een bestaand Klassiek Ballet)


- Je danst een solo of duet                 (eigen choreografie maar klassiek geschoold)


- Je danst een solo of duet                 (eigen of bestaande choreografie maar Modern-Contemporary geschoold)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wat gebeurt er met jou inschrijving en wat ga jij doen:


 • Na ontvangst van je inschrijving
  • Krijg jij je persoonlijke en unieke nummer toegestuurd voor de dag en tijd waarin je bent ingedeeld. Zaterdag en/of Zondag,
  • Je stuurt je muziek op via de mail in goede MP3 of WAV format, ( geen linkje naar bijvoorbeeld youtube of Spotify )
 • Op de dag zelf ga jij:
  • Je tussen 09:30 en 10:30 uur aanmelden bij de receptie om:
   • Je inschrijving te ondertekenen (ben je jonger dan 18, dan je ouders of voogd)
   • te betalen voor die dag
    • Inschrijving kandidaten € 27,50 per dag (ook al dans je meerdere stukken)
    • Kaarten begeleiders € 9,50 per dag of € 30,00 hele weekend + GALA p.p.
    • Kaarten voor publiek in de zaal: € 9,50 per dag per persoon (excl. Gala)
    • Kaarten publiek gala zondag 23 oktober 2022 € 17,50 per persoon
    • Kaarten publiek zondag incl Gala € 27,50
    • en hier krijg jij:
   • je deelnemersbadge met naam
   • je nummer voor op je kostuum of danskleding
   • je verassing
  • Omkleden in je danskleding
  • Kijken op toneel waar jij straks gaat dansen
  • Meedoen aan je company Class (balletles)
 • Op toneel:
  • we werken in blokken van 15 deelnemers, hierna zal de jury even kort in overleg gaan
  • Als iedereen die dag geweest is, zal er een speciaal optreden zijn
  • Daarna komen alle deelnemers op toneel en zal de jury de winnaars van die dag bekend maken. In iedere categorie is er een 1e en 2e prijs
  • We zullen dan ook de publieksprijzen bekend maken
  • en de prijswinnaars zullen natuurlijk optreden tijdens het gala.
  • De Jury bestaat uit gerenommeerde professionals uit de danswereld (binnen en buitenland).
  • Uit Nederland
   • Toer van Schaijk VOORZITTER
   • Mira van Slooten
  • Uit Ierland
   • Maria O'Riordan
   • Regina Nolan


Voorwaarden en algemene informatie

 • Dutch Junior Ballet Competition, verder te noemen DJBC
  • Deelname aan DJBC is alleen mogelijk na inschrijving en betaling, restitutie van het betaalde is niet mogelijk.
  • Deelname aan DJBC is geheel voor eigen risico en DJBC is niet aansprakelijk voor e.v.t. blessures opgelopen voor, tijdens en na de competitie.
  • DJBC is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke spullen.
  • DJBC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebruik van beeldmateriaal door derden
  • DJBC houd zich aan de nieuwe AVG wetgeving, maar heeft het recht gemaakte beeld en geluidsopname te gebruiken. voor publiciteit, advertentie en promotie van de Dutch Junior Ballet Competition. In geval u het hiermee niet eens bent kunt u dat schriftelijk aan ons kenbaar maken en zullen wij u verzoek respecteren.

Bel naar 06-15555014 voor eventuele vragen


What will happen to your registration and what will you do:


After receiving your registration.

 • You will receive your personal and unique number for the day and time in which you are assigned. Saturday and/or Sunday.
 • You will send your music by mail in good MP3 or WAV format, (no link to, for example, youtube or Spotify)


On the day itself you will:

 • Check in at the reception between 9:30 AM and 10:30 AM to:
 • Sign your registration (if you are under 18, then your parents or guardian) to pay for that day
 • Tickets for companions, parents or guardian for 2 days incl GALA € 30.00 per person
 • Candidate registration € 27.50 per day (even if you dance several pieces)
 • Tickets accompanying persons € 9.50 per day or € 30.00 for the whole weekend + GALA p.p.
 • Tickets for the audience in the hall: € 9.50 per day per person (excl. Gala)
 • Tickets public gala Sunday 23 October 2022 € 17.50 per person
 • Tickets public Sunday incl Gala € 27.50

and here you get:

 • your participant badge with name
 • your number for your costume or dancewear
 • your surprise and goody bag

After you will change into your dance clothes, check out the stage where you will dance later, and participate in the company Class (ballet class) on stage:


We work in blocks of 15 participants, after this the jury will briefly discuss

After that, all participants will come on stage and the jury will announce the winners of that day. There is a 1st and 2nd prize in each category. We will also announce the public awards

and the prize winners will of course perform during the gala on the sunday.
The Jury consists of renowned professionals from the dance world (at home and abroad).


  • Toer van Schaijk CHAIRMAN
  • Mira van Slooten

  • Maria O'Riordan
  • Regina Nolan


Conditions and general information


Dutch Junior Ballet Competition, hereinafter referred to as DJBC

Participation in DJBC is only possible after registration and payment, a refund is not possible.

Participation in DJBC is entirely at your own risk and DJBC is not liable for any damage, injuries, sustained before, during and after the competition.

DJBC is not liable for loss and/or theft of personal items.

DJBC cannot be held liable for the use of image material by third parties

DJBC adheres to the new AVG legislation, but has the right to use images and sound recordings. for publicity, advertisement and promotion of the Dutch Junior Ballet Competition. If you do not agree with this, you can let us know in writing and we will respect your request.


Please call 0031-6-15555014 for any questions


Vraag & antwoord / FAQ


 • Ik heb namelijk ook een 9 jarige die erg gedreven is, kan ik die ook inschrijven?
  • als u ons beeldmateriaal kan sturen gaan we als commissie kijken of we haar als nog een startbewijs kunnen geven


 • Heerenveen is zo ver weg!!!!
  • Heerenveen is zeer goed met het openbaar vervoer (NS) te bereiken en met de auto maar 1 uur en 15 minuten van Utrecht of Amsterdam en gratis parkeren


 • Als je vaker mee wil doen moet je dat dan op 1 inschrijfformulier aangegeven of voor elk stuk apart keer inschrijven?
  • Voor iedere dans 1 inschrijfformulier, dat heeft te maken met de indeling van tijden


 • Als je een duet doet moet 1 van de twee zich dan inschrijven of beide?
  • Bij een duet graag 2 inschrijfformulieren, het gaat immers om 2 dansers. Wij zien dan wel wie bij wie hoort als je dat aangeeft op het formulier.


 • Hoevaak mag je maximaal meedoen?
  • Tot jij er geen zin meer in hebt, meerdere dansen zijn nu nog welkom,


 • Denk je dat mijn leerlingen dit aan kunnen?
  • Het is laagdremepelig en daardoor uitermaten geschikt voor uw leerlingen, het is juist bedoelt voor jonge amateurs


 • Als ik drie leerlingen presenteer van 10 jaar, in solo, is het beter dat ze alle drie een verschillende variatie laten zien of mag ook dezelfde?
  • Die keuze is niet echt aan ons om te maken. Laat wel zien wat het beste is voor je leerling. Als je zou kiezen voor 1 choreografie voor alle 3, houden wij er rekening mee dat ze niet achter elkaar deelnemen. Meld dit dan wel even.


 • Stel, een leerling van 12 jaar oud van een amateurdansschool schrijft zich voor jullie wedstrijd in. En zo ook een leerling van 12 jaar van het KC in Den-Haag. Hoe gaan jullie daarbinnen de wedstrijd dan mee om? Worden beide dansstudenten langs dezelfde meetlat beoordeeld?
  • Wij als organisatie zullen zeker een onderscheid maken tussen de gepassioneerde amateur en de in opleiding zijnde dansers van b.v. KC, AHK en andere opleidingen. Hier zullen uiteindelijk (na alle inschrijvingen) verschillende categorieën voor worden gemaakt, en de jury zal hier ook rekening mee houden. Wij willen als organisatie de amateur en dan de al bijna afgestudeerde danser een platform geven. Iedereen die nog geen professional is mag mee doen.