DUTCH JUNIOR BALLET COMPETITION

28-29 oktober 2023

Inschrijven tot 7 oktober 2022 mogelijk

dutch junior ballet competition

reglement en voorwaarden

rules and conditions in English, at the bottom of this page

 

 

 

Ben jij gek op dansen, tussen de 10 en 26 jaar, zit jij op een amateurschool, vooropleiding, MBO of HBO. Dan kan jij meedoen aan de “Dutch Junior Ballet Competition”

Je mag 1 of meerdere dansen laten zien van maximaal 4 minuten per dans die aan één van de volgende voorwaarden moet voldoen:

 

- Je danst een solo of duet                 (e.v.t.op spitzen, uit een bestaand Klassiek Ballet)

- Je danst een solo of duet                 (eigen choreografie maar klassiek of Modern-Contemporary geschoold)

 

 

 

Wat gebeurt er met uw inschrijving en wat ga je doen:

 

Na ontvangst van uw aanmelding.

 • Je ontvangt je persoonlijke en unieke nummer voor de dag en het tijdstip waarop je bent ingedeeld. zaterdag en/of zondag.

 • U verstuurt uw muziek minimaal 4 weken voor het concours per mail.

(met: naam deelnemer /naam dans) in goed MP3 of WAV formaat, (geen links naar bijvoorbeeld youtube of Spotify)

 

Op de dag zelf zal je:

 • Inchecken bij de receptie tussen 9.30 en 10.30 uur.

 • Onderteken je inschrijving (als je jonger bent dan 18, dan je ouders of voogd) om voor die dag te betalen

 • Kandidaten en begeleiders € 27,50 p.p. (ook als je meerdere stukken danst)

 • Tickets voor familie en vrienden verkrijgbaar aan de kassa: € 22,50 per dag, per persoon.

en hier krijg je:

 • uw deelnemersbadge met naam.

 • je verrassings- en goodiebag.

 • Lunch, koffie, thee en water voor kandidaten en coaches wordt verzorgd door de DJBC organisatie.

 

Nadat je je danskleding hebt aangetrokken, bekijk je het podium waar je straks gaat dansen en doe je mee aan de company Class (balletles) op het podium.

 

We werken in blokken van 15 deelnemers, hierna gaat de jury kort overleggen en kunnen de volgende deelnemers van de volgende ronde het podium op

Aan het eind van de dag komen alle deelnemers het podium op en maakt de jury de winnaars van die dag bekend. In elke categorie is er een 1e en 2e prijs. Ook maken we de publieksprijzen bekend

en natuurlijk treden de prijswinnaars op tijdens het gala op zondag.

 

 

De jury bestaat uit gerenommeerde professionals uit de danswereld (binnen- en buitenland).

Vanuit Nederland:

 • Toer van Schaijk (voorzitter)

 • Mira van Slooten

Van Ierland:

 • Maria O'Riordan

 

 

Voorwaarden en algemene informatie

 

Dutch Junior Ballet Competitie, hierna te noemen DJBC

 • Deelname aan DJBC is alleen mogelijk na aanmelding en betaling, restitutie van het reeds betaalde is niet mogelijk.

 • Deelname aan DJBC is geheel voor eigen risico en DJBC is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verwondingen, opgelopen voor, tijdens en na de wedstrijd.

 • DJBC is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke spullen.

 • DJBC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van beeldmateriaal door derden

 • DJBC houdt zich aan de AVG wetgeving, maar heeft het recht beeld- en geluidsopnamen te gebruiken. voor publiciteit, reclame en promotie van de Nederlandse Junior Ballet Competitie. Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u ons dit schriftelijk laten weten en zullen wij uw verzoek respecteren.

 

Bel 0031-6-15555014 voor eventuele vragen

 

English translation

 

What will happen to your registration and what will you do:

 

After receiving your registration.

 • You will receive your personal and unique number for the day and time in which you are assigned. Saturday and/or Sunday.

 • You will send your music by mail at least 4 weeks prior to the competition.

(name participant /name dance) in good MP3 or WAV format, (no links to, for example, youtube or Spotify)

 

On the day itself you will:

 • Check in at the reception between 9:30 AM and 10:30 AM.

 • Sign your registration (if you are under 18, then your parents or guardian) to pay for that day

 • Candidates and coaches € 27,50 per person (even if you dance several pieces)

 • Tickets for family and friends available at the box office: € 22,50 per day, per person.

and here you get:

 • your participant badge with name.

 • your surprise and goody bag.

 • Lunch, coffee, tea and water for Candidates and coaches will be provided by the DJBC organisation.  

After you will change into your dance clothes, check out the stage where you will dance later, and participate in the company Class (ballet class) on stage.

 

We work in blocks of 15 participants, after this the jury will briefly discuss and the next participants of the next round can go on stage

After that, all participants will come on stage and the jury will announce the winners of that day. There is a 1st and 2nd prize in each category. We will also announce the public awards

and the prize winners will of course perform during the gala on the Sunday.

 

 

The Jury consists of renowned professionals from the dance world (at home and abroad).

From The Netherlands:

- Toer van Schaijk (chairman)

- Mira van Slooten

- Benjamin Felixdal

From Ireland:

- Maria O'Riordan

 

 

Conditions and general information

 

Dutch Junior Ballet Competition, hereinafter referred to as DJBC

Participation in DJBC is only possible after registration and payment, a refund is not possible.

Participation in DJBC is entirely at your own risk and DJBC is not liable for any damage, injuries, sustained before, during and after the competition.

DJBC is not liable for loss and/or theft of personal items.

DJBC cannot be held liable for the use of image material by third parties

DJBC adheres to the AVG legislation, but has the right to use images and sound recordings. for publicity, advertisement and promotion of the Dutch Junior Ballet Competition. If you do not agree with this, you can let us know in writing and we will respect your request.

Call 0031-6-15555014 for any questions

 

 

Vraag & antwoord / FAQ


 • Ik heb namelijk ook een 9 jarige die erg gedreven is, kan ik die ook inschrijven?
  • als u ons beeldmateriaal kan sturen gaan we als commissie kijken of we haar als nog een startbewijs kunnen geven


 • Heerenveen is zo ver weg!!!!
  • Heerenveen is zeer goed met het openbaar vervoer (NS) te bereiken en met de auto maar 1 uur en 15 minuten van Utrecht of Amsterdam en gratis parkeren


 • Als je vaker mee wil doen moet je dat dan op 1 inschrijfformulier aangegeven of voor elk stuk apart keer inschrijven?
  • Voor iedere dans 1 inschrijfformulier, dat heeft te maken met de indeling van tijden


 • Als je een duet doet moet 1 van de twee zich dan inschrijven of beide?
  • Bij een duet graag 2 inschrijfformulieren, het gaat immers om 2 dansers. Wij zien dan wel wie bij wie hoort als je dat aangeeft op het formulier.


 • Hoevaak mag je maximaal meedoen?
  • Tot jij er geen zin meer in hebt, meerdere dansen zijn nu nog welkom,


 • Denk je dat mijn leerlingen dit aan kunnen?
  • Het is laagdremepelig en daardoor uitermaten geschikt voor uw leerlingen, het is juist bedoelt voor jonge amateurs


 • Als ik drie leerlingen presenteer van 10 jaar, in solo, is het beter dat ze alle drie een verschillende variatie laten zien of mag ook dezelfde?
  • Die keuze is niet echt aan ons om te maken. Laat wel zien wat het beste is voor je leerling. Als je zou kiezen voor 1 choreografie voor alle 3, houden wij er rekening mee dat ze niet achter elkaar deelnemen. Meld dit dan wel even.


 • Stel, een leerling van 12 jaar oud van een amateurdansschool schrijft zich voor jullie wedstrijd in. En zo ook een leerling van 12 jaar van het KC in Den-Haag. Hoe gaan jullie daarbinnen de wedstrijd dan mee om? Worden beide dansstudenten langs dezelfde meetlat beoordeeld?
  • Wij als organisatie zullen zeker een onderscheid maken tussen de gepassioneerde amateur en de in opleiding zijnde dansers van b.v. KC, AHK en andere opleidingen. Hier zullen uiteindelijk (na alle inschrijvingen) verschillende categorieën voor worden gemaakt, en de jury zal hier ook rekening mee houden. Wij willen als organisatie de amateur en dan de al bijna afgestudeerde danser een platform geven. Iedereen die nog geen professional is mag mee doen.